Mindfulness

MINDFULNESS

Mindfulness är ett förhållningssätt som stärker fokus, medvetenhet och medkänsla. Det handlar om att vara närvarande i nuet, utan att döma det som sker. Oavsett vart du befinner dig i livet så kan du med hjälp av mindfulnessträning minska din stress och öka välbefinnandet. Du har massor av inneboende resurser, så med hjälp av mindfulness kan du bli medveten om dessa och utveckla dem för att fatta beslut som är bra för just dig.

Med enkla övningar blir du av vår beteendevetare och mindfulnessinstruktör guidad i att bli mer mindful (medveten) så att du bättre kan klara av den ibland påfrestande vardagen. Du lär dig att minska din stress, öka din koncentration, förbättra din sömn och självförståelse. Det kommer varje år ut ca 500 nya forskningsartiklar som visar att träning i mindfulness ger goda effekter.

Vi utövar själva kärnan i mindfulness – att vara uppmärksam på vad som pågår inom oss och i vår omgivning. Genom att delta i våra WORKSHOPS får du tillgång till verktyg som är värdefulla att ha med sig i vårt moderna samhälle.

 

Läs mer och boka in dig på nästa workshop HÄR

 

 

Mindfulness kan bland annat leda till:

Minskad stress

Ökad förmåga att fokusera

Ökad förmåga att hantera förändringar

Ökad återhämtning

Bättre förmåga att hantera smärta

Bättre kommunikation med kollegor, familj och vänner

Minskade sjuktal

Förbättrad arbetsmiljö

Ökad kreativitet

Förbättrad känslomässig balans

Ökad livskvalitetet

Vår mindfulnessintruktör är Diplomerad Mindfulnessinstruktör av Dr Ola Schenström på Mindfulnesscenter som är Sveriges ledande utbildare inom mindfulness.