Facebookpinterestlinkedininstagram

Lifecoaching är den tredje ”grenen” som kompletterar Urban Paleo Centers utbud för att skapa välmående för HELA individen. Genom kostrådgivning hjälper vi dig att må bra i kroppen inifrån och ut, genom massage utifrån och in och genom coaching bearbetar vi huvudet att vara en del i processen.


street-sign-141361_1280

 

Som lifecoach arbetar vi med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. Lifecoachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring. Coaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas.

Coachen hjälper till att sätta upp mål, uppmuntrar och ställer frågor. Det är en pågående relation och en process som fokuserar på att kunden vidtar åtgärder för att förverkliga sina visioner, mål och önskningar. Coaching är också en process av frågor och personlig upptäckt som ökar kundens medvetenhet och ansvar och ger denne struktur, support och feedback. Coachingen hjälper kunden att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare samtidigt som det ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Vi som coach leder processen, drar till oss nödvändig kompetens samt ställer utvecklande frågor och du som kund är experten på din verksamhet och ditt liv och sitter inne på alla svaren.

Ordet coaching missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd för hur man ska gå tillväga i olika situationer. Men coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan snarare att coachen sporrar sin klient till att lösa problem på egen hand. Coaching handlar helt enkelt om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper andra att hitta sina drivkrafter så att de får ut mer av sin inneboende potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

Rådgivning är att överföra expertkunskap. Det är inte coaching. En coach talar inte om för dig vad som ska göras, En coach ställer de frågor som gör att DU kommer fram till vad du vill och vad du ska göra – för att faktiskt få det du vill. Ett coachande förhållningssätt medför att kunderna får egna insikter, förstår komplexa sammanhang och gör åtaganden som är mer sannolika att leda till konkreta resultat i vardagen.

Vill du läsa mer om coaching kan du till exempel klicka HÄR och HÄR för några intressanta artiklar.

vad gör en lifecoach

Tycker du att det låter spännande med lifecoaching? Håll utkik, snart kommer bra öppningserbjudanden!

Facebookpinterestlinkedin