info@urbanpaleocenter.se

070-409 11 13

 
 

Besöksadress: Sysslomansgatan 9, 753 11 Uppsala
(ingång genom Kumbhas lokaler)